Teksti suurus:
A A A

Maleva pealik

Sündinud:
13.10.1974

Haridus:
C.R Jakobsoni nimeline Viljandi I Keskkool
Eesti Riigikaitse Akadeemia- diplomiõpe
KVÜÕA

Täiendusõpe:
Join Conflict and Tactical Simulation Version 7.0.0 Operators Course

Teenistuskäik:
Kuperjanovi ÜJP 1993
Eesti Riigikaitseakadeemia 1994
Narva-Jõesuu Piirivalve Õppekeskus 1998
Rapla malev, väljaõppeohvitser 2001
KL kool 2002
Maavägi, kontingendi vanem 2008
Kaitsevägi, staabiülem 2008
Rapla malev staabiülem 2013
Rapla malev malevapealik 2013-…

Auastmed:
leitnant 2001
kapten 2004
major 2009
kolonelleitnant 2018

Autasud:
Kaitseliidu teenetemedali III klass
KL Lääne Maleva teenetemärk
KL kooli eriteeneterist