Teksti suurus:
A A A

Kaitseväe 2016. a Kreeka-Rooma maadluse

15.02.2016

meistrivõistluste juhend
Eesmärk: selgitada välja Kaitseväe parimad maadlejad, laiendada spordiala kandepinda
väeosades ja asutustes.
Aeg ja koht: 01.–02.03.2016 Korrus3 maadlussaal, Veerenni 29, Tallinn.

Eelülesandmine: osalemine ja majutustaotlus edastada e-posti aadressil
heino.marksmil.ee hiljemalt 26.02.2016. Majutus toimub Tallinnas Rahumäe 4a
territooriumil. Toidule registreerida staabi- ja sidepataljoni toitlustuskompleksi
vastavalt kehtivale korrale. Võistlustele saabudes esitavad võistkonnad
nõuetekohaselt täidetud ülesandmislehe (juhendi lisa 2) võistluse korraldajale.
Eelülesandmiseta saabunud võistkondi võistlustele ei lubata.

Osavõtjad: Kaitseväe peastaabi, väeliikide väeüksuste, keskalluvusega struktuuriüksuste,
Kaitseliidu peastaabi ja malevate võistkonnad. Võistkonna suurus on vaba.
Kaalukategooriad: 59 kg, 66 kg, 75 kg, 85 kg, 98 kg, 130 kg.

Võistlusvarustus: maadlustrikoo, ujumispüksid, maadlussaapad (spordijalanõud),
taskurätik.

Võistlustingimused: võistlused korraldatakse vastavalt rahvusvahelistele
võistlusmäärustikele; võistkonnaliikmete jaotamine kaalukategooriatesse ei ole
piiratud; absoluutselt ettevalmistamata võistlejad eemaldatakse võistluselt.

Võistluskava: 01.03.2016
kell 17.00 saabumine Korrus3 spordisaali;
kell 17.00–17.30 võistkondade esindajate nõupidamine;
kell 17.30–18.00 võistlejate kaalumine.
02.03.2016
kell 10.00–17.00 eel- ja finaalvõistlused.

Tulemuste arvestus: võistlused on individuaal-võistkondlikud. Kreeka-Rooma maadluses
toimub punktiarvestus vastavalt rahvusvahelistele reeglitele. ( I koht – 7 p, II koht – 5
p, III koht – 4 p ...6 koht – 1 p). Juhul, kui kahel või enamal võistkonnal on
ühesugune punktisumma, saab määravaks individuaalvõistluses saavutatud
esimese, teise, kolmanda jne kohtade arv. Võistkondlikus arvestuses lähevad
arvesse 7 paremat tulemust.

Autasustamine: igas kaalukategoorias autasustatakse üldarvestuses ja ajateenijate
arvestuses kolme paremat võistlejat medali ja diplomiga, võitjat võistkonda
diplomi ja karikaga, teise ja kolmanda koha saanud võistkondi diplomiga.
Kaitseväe parimat igas võistlusklassis autasustatakse Kaitseväe 2016. aasta
meistri särgiga.

(PDF)