Teksti suurus:
A A A

Kaitseväe 2016. aasta meistrivõistlused

19.02.2016
Eesmärk: arendada ja populariseerida sangpommisporti Kaitseväes, selgitada välja Kaitseväe
meistrid sangpommispordis.
Koht ja aeg: Kopli Spordihoone (Tallinn, Eerika tn 5a).
Võistluskava: 09.märts 2016 kell 09.30 saabumine
kell 09.45–10.30 kaalumine
kell 11.00 võistluse algus
 
Osavõtjad: Kaitseväe peastaabi, väeliikide väeüksused, keskalluvusega struktuuriüksused,
Kaitseliidu peastaap ja malevad.
Igas meeste kaalukategoorias kuni kaks osavõtjat üldarvestuses, üks H35 ning üks H45
arvestuses.
Naisvõistlejate vabaklassis võistlejate arv on vaba.
Kaalukategooriad: meestele: 60, 70, 80, 90 kg ja üle 90 kg; naistele vabaklass.
Eelülesandmine: osalemisest ja toitlustussoovist tuleb teavitada mereväe kehalise kasvatuse
ja spordiinstruktorit meiliaadressil urmas.rajavermil.ee hiljemalt 01.03.2016. Toitlustamine
toimub mereväe toitlustuskompleksis (toidule registreerimine vastavalt kehtivale korrale).
Nimeline ülesandmine võistlusklasside ja kaalukategooriate kaupa esitada meiliaadressil
urmas.rajavermil.ee hiljemalt 07.03.2016. Võistlustele saabudes esitavad võistkonnad
nõuetekohaselt täidetud ülesandmislehe (lisa 2) võistluse korraldajale. Eelülesandmiseta
saabunud võistkondi võistlustele ei lubata.
Võistlustingimused: meeste võistlusala koosneb kahest harjutusest (harjutus nr 1 ja harjutus
nr 2), naistele toimub võistlus harjutuses nr 3.
 harjutus nr 1: kahe 24-kilogrammise sangpommi tõukamine rinnalt;
 harjutus nr 2: 24-kilogrammise sangpommi rebimine parema ja vasaku käega;
 harjutus nr 3: 16-kilogrammise sangpommi rebimine parema ja vasaku käega.
Harjutuse sooritamise aeg ei ole piiratud. Võistlejal on õigus nõuda puhkust harjutuste
sooritamise vahel 30 minutit. Harjutusi sooritatakse lühikeses spordiriietuses. Tõukamise
harjutuse soorituse ajal on sõrmede sidumine keelatud. Kui võistleja ei teosta ühtegi
reeglipärast sooritust tõukamises, siis ei saa ta edasi võistelda. Võistlejate kaalumine toimub
lühikeses võistlusdressis, ilma jalatsiteta. Kaaluma ja võistlema ei lubata põlvi ja küünarvarsi
varjavas dressides võistlejat.
Tulemuste arvestus: võistlused on individuaal-võistkondlikud. Individuaalvõistlusel annab
tõukamisel üks sooritus 2 punkti, rebimisel ühe punkti. Rebimise arvestuses korrutatakse
nõrgem tulemus kahega. Võistkondlikus arvestuses saavad punkte 10 esimest
üldarvestuses ja 10 paremat ülejäänud kategooriates, vastavalt:
2
Võistlusklass / Koht 1.
koht
2.
koht
3.
koht
4.
koht
5.
koht
6.
koht
7.
koht
8.
koht
9.
koht
10.
koht
Võistlusklass H21 100 p 90 p 80 p 70 p 60 p 50 p 40 p 30 p 20 p 10 p
Ajateenijad 20 p 18 p 16 p 14 p 12 p 10 p 8 p 6 p 4 p 2 p
Võistlusklass H35,
H45, N
30 p 27 p 24 p 21 p 18 p 15 p 12 p 9 p 6 p 3 p
 Juhul, kui kaks või enam võistkonda koguvad ühesuguse punktisumma, saab
määravaks individuaalvõistlustel saavutatud kõrgemad kohad.
 Üldarvestuses läheb võistkondlikku arvestusse parim tulemus, võistkonna teine võistleja
kohta kinni ei hoia.
Autasustamine: iga kaalukategooria kolme paremat võistlusklassides H21, H35, H45,
ajateenijad ja naised autasustatakse diplomi ning medaliga. Kaitseväe parimat igas
võistlusklassis autasustatakse Kaitseväe 2016. aasta meistri särgiga. Võitjat võistkonda
autasustatakse karika ja diplomiga, teise ja kolmanda koha saavutanud võistkondi
diplomiga.

(PDF)