Teksti suurus:
A A A

Võidupüha laskevõistlus 17-18.06

13.06.2017
Võidupüha laskevõistlused toimuvad 17.-18. juunil 2017. a. Valtu lasketiirus ja teisel päeval Vatsla külas Harjumaal.
RAPLA  MALEVA  
        XVII  VÕIDUPÜHA  LASKEVÕISTLUSTE JUHEND
                                          
 
1. EESMÄRK: Elavdada laskesporti ja tõsta laskemeisterlikkust kaitseliitlaste hulgas, täita klassinorme.
 
2. AEG JA KOHT: Võistlused toimuvad  17.-18. juunil 2017. a. Valtu lasketiirus, kus lastakse esimesel päeval automaatrelvast AK-4  ja teisel päeval võistleme Vatsla külas Harjumaal punkri practicali rajal kahel püstoli –ja ühel automaadi rajal. Võistlused algavad kell 10.30 mõlemal päeval.
 
Ajakava on alljärgnev:
9.00 -10.00        Registreerimine
10.00-10.15       Rivistus, võistluste avamine
10.30                 Võistluste algus
17.00                 Võistluste orienteeruv lõpetamine
 
3. OSAVÕTJAD: Võistlustel osalevad  KL Rapla maleva Loone malevkonna, Hiie- ja Märjamaa üksikkompanii, Kaiu üksikrühm, Naiskodukaitse ning Nurmijärvi MPK võistkonnad.
 
4. VÕISTLUSE SÜSTEEM:
Võistlused AK-4-st onindividuaal-võistkondlikud.
Võistlejate arv on võistkonnas piiramata.
Teisel päeval on laskmine individuaalne.


 5. PROGRAMM:
      
AK-4-st distants 100 m. Märkleht roheline rinnakujuline. Lastakse 3x10 lasku standard. Asendid: lamades, püsti, põlvelt. 5 proovilasku lamades asendi ees. Aega 6 min. Lubatud kasutada kinnitatud  AK-4.
       Lamades – 10 lasule aega 8 minutit.
       Püsti –  10 lasule aega 12 minutit.
       Põlvelt - 10 lasule aega 10 minutit.
       
Teisel päeval lastakse punkri practicali rajal nii püstolit kui ka automaati. Rada asub Vatsla külas Harjumaal („Surma” juures) www.surm.ee. Püstolit lastakse kahel erineval rajal ja automaati lastakse ühel rajal. Enne võistlust tutvustatakse vastavaid laskeradu. Relvadeks võib kasutada ainult standard relvi. Püstolist ja automaadist  minimaalselt 30 lasku mõlemast.
 
6. TULEMUSTE ARVESTAMINE: Võistkondliku paremusjärjestuse määramisel        
liidetakse nelja parema võistleja kohapunktid igast võistkonnast, kusjuures I koht annab 51 punkti, II koht 49 punkti, III  koht  47 punkti, IV koht 46 punkti jne.  Suurem punktide summa määrab võitja. Võrdsete punktide korral on määravaks suurem esi-või paremate kohtade arv.
Practicali harjutustes leitakse võistleja poolt saavutatud arv igas harjutuses vastavalt IPSC tulemuste arvestamise reeglitele.        
                             
7. AUTASUSTAMINE.  Võitjat  võistkonda autasustatakse  rändkarikaga. Kolme paremat võistkonda autasustatakse  jäädava  meenega ja  diplomiga. Individuaalselt  harjutuse kolme  paremat  medali  ja  diplomiga.
Practicali harjutuses autasustatakse  kahes vanuseklassis: täiskasvanud sünniaastaga 1966 ja nooremad ning seeniorid sünniaastaga 1967 ja vanemad, kolme paremat autasustatakse medali ja diplomiga.
 
8. MAJANDAMINE.    Kõik võistlustega seotud kulud katab malev.
 
Võidupüha laskevõistluse relvastuse väljastamine toimub:
17.06. kl 8:00 - 10:00 ALU'st ja tagastamine toimub ISESEISVALT KL Rapla maleva PUHVERRUUMI Alus. Relvad saab hooldada Alus. Hooldusvahendid Alus laudade peal.
18.06. kl 8:00 - 10:00 ALU'st ja tagastamine toimub Alus. Relvur võtab relvad ise vastu. Relvad saab hooldada Alus. Hooldusvahendid Alus laudade peal.
 
9. EELREGISTREERIMINE. Võistkondade esindajatel esitada  võistkonna nimekiri hiljemalt 14.06.2017 alljärgnevale e-posti aadressile: endel.kaasikukaitseliit.ee
 
10. KAITSELIIDU KLASSINORMID.
 
   10 lasku PM-ist                                           Teised püstolid kal. 7,62 – 9,0
 
   II klass            50 silma                                 II klass    -55 silma
   I klass             60 silma                                  I klass    -65silma
   Esilaskur        70 silma                                 Esilaskur -75 silma
  
KLASSINORMID  AK-4-st DISTANTS 100 m:
 
   3x10 lasku standard                                              3x10 lasku standard küti klassid
   II klass            175 silma                                        küti II klass                225 silma  
   I klass             190 silma                                        küti  I klass                 240 silma
  Esilaskur         210 silma                                        Esikütt                        260 silma
 
 
 
JUHENDI  KOOSTAJA:
 
Endel Kaasiku  
laskeinstruktor