Teksti suurus:
A A A

EESTI VABARIIK 97

25.02.2015
Lugupeetud kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, noored kotkad ja kodutütred,

Täna täitub 97 aastat päevast, mil Tallinnas kuulutati välja Eesti Vabariik ja moodustati valitsus. Samm, mille Eesti poliitikud, ärimehed, ohvitserid ja teised ühiskonnategelased astusid 24.veebruaril 1918 oli võib-olla väike sündmus maailma ajaloos, aga hindamatu Eesti rahva ja kultuuri kestmajäämise seisukohalt. Esimest korda ajaloos saime oma riigi.
1918. aastal väljakuulutatud iseseisvust tuli üsna pea kaitsta relvaga käes. Eesti Vabariik oli kestnud vaid mõne päeva kui sisse marssisid saksa väed ja võim, kes ei tahtnud meie iseolemisest midagi kuulda. Veidi hiljem, kapitulatsiooni tõttu Baltikumist taanduvate saksa vägede kannul tungis Eestimaale bolševistlik Punaarmee.
Vaid 17 päeva pärast Esimese maailmasõja lõppu algas ohvriterohke Vabadussõda, milles eestlased, relv käes tõestasid võimet kaitsta habrast riiklust.
Eesti riigi sünnilugu meenutades tasub välja tuua kaks tõsiasja, mis eduka sündmuste käigu võimaldasid.
Kõigepealt oli see oma riigi tunnetamisest sündinud üldrahvalik usk, mis võimaldasid jagu saada ülekaalukatest vaenlastest. Teiseks - rahvusliku ohvitserkonna ja sõjaväe olemasolu kui üks võtmetegureid, miks iseseisvus püsima jäi ja võit Vabadussõjas saavutati.
Kahjuks jäi Eesti omariikluse aeg lühikeseks. Juunis 1940. algas 51 aastat kestnud okupatsioon, mis peatas riigi iseseisva arengu.
20. sajand ei tea ühtki teist näidet, kus omanäoline, täiesti iseseisev riik oleks lakanud eksisteerimast nii, nagu juhtus kolme Balti riigiga. Meie jaoks lõppes Teine maailmasõda alles iseseisvuse taaskehtestamisega 20 augustis 1991, ning sai oma tulekule peatselt ka rahvusvahelise tunnustuse.
Uue aastatuhande alguseks saavutas Eesti oma arengus niisuguse taseme, et sai 2002. aastal kutse olla osaliseks sellistes võimsates rahvusvahelistes ühendustes nagu NATO ja Euroopa Liit. Alates 2004. aastast oleme nende mõlema täieõiguslik liige.
Tänaseks väljakujunenud rahvusvaheline julgeoleku-olukord ei luba meile jõupingutuste vähendamist oma riigikaitse arendamises. Eesti geopoliitiline asukoht esitab meile väljakutsed, millega me peame paratamatult arvestama.
Eesti on loonud ja välja arendanud kaitsejõudude segakomplekteerituse mudeli. Eesti sõjalise jõu moodustavad reservarmee, arvukas Kaitseliit ja mõned elukutselised väeüksused. Reservarmee ja Kaitseliit tagavad meie esmase iseseisva kaitsevõime. Elukutselised üksused on valmis panustama NATO ja Euroopa Liidu kollektiivkaitse operatsioonidesse väljaspool Eestit.
Väikeriigina peab Eesti kasutama heidutusvõime ja riigikaitse tugevdamiseks kõiki riigi käsutuses olevaid võimalusi. Seda nii riigisiseses kui rahvusvahelises tegevuses.
Eesti kaitseväe maine on kõrge. Seda mainet tuleb hoida ka edaspidi. Meie kätte on usaldatud oma riigi ja rahva kaitse ning selle teostamiseks antud relvad.
Õnnitlen Eesti Vabariigi 97. aastapäeva puhul ja soovin kõigile tarkust, jõudu, tahet ja visadust töös meie väikese rahva hüvanguks.
Elagu Eesti Vabariik!

Meelis Pernits
Rapla maleva pealik