kaitseliit.ee     Jääme fotosid ootama!  " />
Teksti suurus:
A A A

FOTOKONKURSS

08.10.2019
Järgmisel aastal saab Kaitseliidu Rapla malev 30 aastaseks. Ühe üritusena selle tähistamise raames korraldame fotokonkursi ja näituse "Rapla malev 30“, millest võivad osa võtta kõik kaitseliitlased ja Kaitseliidu töötajad.
 
Ootame pilte Rapla maleva tegemistest läbi aegade, Rapla maleva liikmete osalemisest õppustel ja erinevatel üritustel, kus esindati malevat ning ka hea foto sinust endast kaitseliitlasena sobib.
Konkursi eesmärk on kaitseliitlaste vaba tahte märkavaks tegemine ning Rapla maleva ajalooraamatu koostamine.
 
Piltide kogumine toimub oktoobris-novembris 2019. aastal, millele järgneb fotonäitus 2020. aasta kevadel.

Lisainfo: Annika Tammus, telefon: 51962790, e-post: annika.tammuskaitseliit.ee
 
 
Jääme fotosid ootama! 
REEGLID:
Keda pildistada?
KL Rapla maleva malevlane, olgu ta riigiametnik või eraettevõtja, mees või naine, noorkotkas või kodutütar – kõik nad pingutavad ühise tulemuse nimel, oma vabast ajast ja oma vabast tahtest panustamisega riigikaitsesse. Konkursi eesmärk ongi selle vaba tahte märkavaks tegemine ning tulemuste maleva ajalooraamatusse talletamine.
Ootame pilte Rapla maleva tegemistest läbi aegade, Rapla maleva liikmete osalemisest õppustel või erinevatel üritustel maleva esindajana, malevale oluliste paikade või esemete jäädvustamist jms. Foto võib olla hästi tabatud hetk või ka poseeritud. Näiteks foto endast, mis sümboliseeriks, miks Kaitseliit sulle oluline on, mis see sulle tähendab- pilt mis aitaks Kaitseliitu kuulumist lahti mõtestada nii endale kui teistele.

Kes võivad osaleda?
Osaleda võivad kõik Kaitseliidu liikmed ja töötajad, kes tunnevad ja arvavad, et just tema jäädvustatud pilt on kõige parem hetk Rapla maleva tegevuste jäädvustamisest. Samuti on oodatud pildid inimeste erakogudest, kus jäädvustatud ajaloolised hetked nii enne II maailmasõda, kui ka alates Eesti iseseisvumisest ja Kaitseliidu taasloomisest.

Mida hinnatakse?
Oluline on nii foto kvaliteet kui ka sisu. Komisjonil on õigus konkursilt eemaldada tööd, mis ei haaku teemaga, kus ei ole märgitud korrektselt osaleja andmed, osaleja on esitanud valeandmeid või avalikul hääletamisel on kasutatud ebaausaid võtteid. Komisjoni otsus ei kuulu vaidlustamisele. Avalikul hääletusel võib üks hääletaja anda igale fotole vaid ühe hääle.

Kuidas selgitatakse võitjad?
Parimad pildid valib välja žürii, kuhu kuuluvad malevapealik, malevlased, kutselised fotograafid jt. Publiku lemmik selgub Facebooki hääletusena.
Fotokonkursi tulemused avaldatakse veebilehel http://rapla.kaitseliit.ee/ ja https://www.facebook.com/Kaitseliit.Rapla.malev/ Võitjaid teavitatakse kuu aja jooksul peale žürii otsuse tegemist ning auhinnad antakse võitjatele üle Rapla maleva juubelipeol Märjamaa kultuurimajas 18. aprillil 2020 aastal.

Auhinnakategooriad
I koht
II koht
III koht
Publiku lemmik - Ergutuspreemia

Kuidas töid esitada?
* Esitada võib nii mustvalgeid kui värvifotosid. Fotod esitatakse digitaalsel kujul aadressil raplakaitseliit.ee Juhul, kui fotod on tehtud filmiaparaadiga, tuleb need eelnevalt osalejal skaneerida.
* Üks autor võib esitada kuni 5 tööd või kuni viiest tööst koosneva temaatilise seeria.
* Tööd võib esitada korraga või ükshaaval.
* Konkursile ei või esitada töid, mis on osalenud teistel fotokonkurssidel.
* Võistlusfoto peab olema hea kvaliteediga, et seda oleks võimalik A3 formaadis välja printida (soovitatavalt jpg, 1MB, resolutsioon 300 dpi, külg min 3000 pikslit).
* Iga foto edastamisel tuleb märkida autori kontaktandmed: ees- ja perekonnanimi; aadress; telefon; e-post ja foto pealkiri. Hea, kui on teada õppuse, ürituse, objekti nimi, aeg, nn foto lugu. Juhul, kui autor on Naiskodukaitse, Kaitseliidu, Kodutütarde või Noorkotkaste liige, siis märkida ka ringkond või malev. Foto saatja vastutab esitatud fotode autorluse ning esitatud andmete õigsuse eest.
* Konkursil ei või osaleda konkursi korraldusega seotud isikud.

Korraldaja õigused
Naiskodukaitsel ja Kaitseliidul on õigus tasuta kasutada konkursil osalenud fotosid meediaväljaannetes, interneti veebilehtedel, trükistes ja avalikel üritustel. Korraldajal on õigus kõrvaldada konkursilt tööd, mis ei vasta organisatsiooni eetikale. Korraldaja jätab endale õiguse teha konkursi tingimustes muudatusi.

Konkursi ajakava
* Pilte saab esitada 1. oktoobrist kuni 30. novembrini 2019. a.
* Žürii teatab oma otsuse pärast fotokonkursi lõppu, s.o MHK 15.01.2020.
 
 
NB!
Žürii poolt väljavalitud fotodest korraldatakse 2020. aasta kevadel fotonäitus ja parimad fotod leiavad oma koha Rapla maleva juubeliraamatus, mis peaks valmima 2020. aasta IV kvartalis.
On hea tava, et pildi omanik enne pilti(de) konkursile esitamist kooskõlastab pildi avalikustamise (s.t fotonäitusel ja juubeliraamatus kasutamise) pildil olevate inimestega. Nõue ei kehti, kui on avalikul üritusel pildistatud või eelnevalt teavitatud, et üritusel pildistatakse ja pärast avalikustatakse fotosid.