Teksti suurus:
A A A

Maleva pealik

Malevapealiku nimetab ametisse Kaitseliidu ülem. Malevapealik juhib maleva tegevust ja esindab malevat (Kaitseliidu kodukorra § 21).

Alates 12. detsembrist 2018. aastast on Kaitseliidu Rapla maleva malevapealik major Valjo Tooming.

Haridus:
2010 - Tallinna Ülikool, Psühholoogia Instituut, organisatsioonikäitumine spetsialiseerumisega militaarsetele ja paramilitaarsetele organisatsioonidele, MA
2005 - Tallinna Tehnikaülikool, mehaanika teaduskond, tootearendus, BSc
1994 - O. Lutsu Palamuse keskkool
 
Täiendharidus:
2018 - Balti Kaitsekolledž, ühendoperatsioonide kursus
2015 - KVÜÕA, brigaadi staabiohvitseri kursus
2014 - KL Kool/Taani Kodukaitse Akadeemia, Juhtimiskursus III
2006 - KVÜÕA, nooremstaabiohvitserikursus
2005 - KL Kool/Taani Kodukaitse Akadeemia Juhtimiskursus I-II treenerikursus, juhtimiskursus I, I, III, instruktorikursus

Teenistuskäik:
2018 - Kaitseliidu Rapla maleva pealik
2018 - Kaitseliidu Peastaap, operatiivohvitser
2011 - Kaitseliidu Tallinna malev, S3/7 ülem,  staabiülem
2010 - Jalaväebrigaad, S3/7 ohvitser
2009 - Kaitseliidu Peastaap, G3/5 staabiohvitser
2004 - Kaitseliidu Tallinna malev, instruktor
2003 - Kaitseliidu Peastaap, G5 staabiohvitser
1998 - Kaitseministeerium
1994 - Ajateenistus Kuperjanovi ÜJPs

Auastmete omistamised:
2016 - major
2011 - kapten
2008 - leitnant
2005 - nooremleitnant
2000 - lipnik
1994 - nooremseersant
1994 - reamees
 
Tunnustamised:
2017 - KV juhataja hinnaline kingitus (Kevadtorm 2017)
2017 - Naiskodukaitse hõberist
2015 - Kaitseministeeriumi hõberist
2012 - Kaitseliidu Tallinna maleva Akadeemilise malevkonna teenetemärk
2012 - Kaitseliidu teenetemedali II klass
2007 - Kaitseliidu Kooli teeneterist
2007 - Kaitseliidu eriteenete medal
2005 - Kaitseliidu Tallinna maleva teenetemärk
2004 - Kaitseliidu teenetemedali III klass
 
Keelteoskus:
eesti keel: emakeel
inglise keel: vestlustasand
saksa keel: vestlustasand
vene keel: vestlustasand

Lisainformatsioon:
Abielus, kolm poega
Hobid: rahvatants, lugemine, ajalugu, sport
Korp! Vironia vilistlane (1996/II)     
Eesti Verekeskuse audoonor (123 korda)
Riigikaitseõpetuse õpetaja Tallinna Reaalkoolis