Teksti suurus:
A A A

Liikmemaks

Vabariigi Valitsuse 10.10.2013 määrusega nr 151 kinnitati Kaitseliidu kodukord, mis tõi kaasa muudatused liikmemaksu tasumise osas.

Vastavalt kodukorra § 16-le on Kaitseliidu liige kohustatud tasuma liikmemaksu. Traditsiooniliselt on liikmemaksu tasumisest vabastatud auliikmed ja noorliikmed. Liikmemaksu suuruseks on kehtestatud 12 eurot aastas.
Kaitseliidu liikmeks saamisel tasub liige jooksva aasta liikmemaksu ühe kuu jooksul, olenemata liikmeks saamise kuupäevast.

Kui seni oli maleva juhatus vabastanud liikmemaksu tasumisest lisaks au- ja noorliikmetele seeniorid (alates 61 ja vanemad), need, kes ei oma sissetulekut (õpilased, ajateenijad, jne.) ning erijuhtudel need kellel ei olnud võimalik teatud põhjustel liikmemaksu tasuda, siis enam ei ole maleva juhatusel õigust kedagi liikmemaksu tasumisest vabastada.

Liikmemaksu tasumisest saab vabastada vaid Kaitseliidu keskkogu. Et vabastust saada peab liige kirjutama kirjaliku avalduse maleva pealiku nimele ning tooma ära kindla põhjuse, miks tal ei ole võimalik liikmemaksu tasuda.
Kuna Kaitseliidu keskkogu tuleb kokku veebruari kuus, siis palun esitada taotlused maleva staapi hiljemalt 03.02.2014. (Taotlus esitada vabas vormis)

Liikmemaksu saab tasuda:
Makse saaja: KAITSELIIT
Konto nr: 10022002422007
Viite nr: 62020100096
Selgitus: KL Rapla Maleva LIIKMEMAKS;
allüksuse nimi (näiteks: Loone üksikkompanii);
kaitseliitlase nimi (näiteks: Kaur Kaevik);
mis aasta eest (näiteks: 2014 aasta).
Summa: 12 eurot