Teksti suurus:
A A A

Liikmemaks

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 10.10.2013 määrusega nr 151 kinnitatud kodukorra § 16-le on Kaitseliidu liige kohustatud tasuma liikmemaksu. Traditsiooniliselt on liikmemaksu tasumisest vabastatud auliikmed ja noorliikmed. Liikmemaksu suuruseks on kehtestatud 12 eurot aastas, mis tuleb tasuda 31. märtsiks. Kaitseliidu liikmeks saamisel tasub liige jooksva aasta liikmemaksu ühe kuu jooksul, olenemata liikmeks saamise kuupäevast.

Liikmemaksu tasumisest saab vabastada vaid Kaitseliidu keskkogu. Et vabastust saada peab liige kirjutama kirjaliku vabas vormis avalduse maleva pealiku nimele ning tooma ära kindla põhjuse, miks tal ei ole võimalik liikmemaksu tasuda. Kuna Kaitseliidu keskkogu tuleb kokku veebruaris, siis palun esitada taotlused maleva staapi hiljemalt veebruariks. 

Liikmemaksu saab tasuda:
Makse saaja: KAITSELIIT
Konto nr: EE461010022002422007
Viite nr: 62020100096
Selgitus: KL Rapla Maleva LIIKMEMAKS,
allüksuse nimi (näiteks: Loone üksikkompanii),
kaitseliitlase nimi (näiteks: Kaur Kaevik),
mis aasta eest (näiteks: 2022 aasta).
Summa: 12 eurot