Teksti suurus:
A A A

Maleva aktiivipäev 2020

03.02.2020
Laupäeval, 25. jaanuaril toimus Rapla maleva aktiivipäev. Eri tasandi juhte oli võrreldes varasematega kokku tulnud pisut rohkem, see tekitaski selle õige Rapla maleva küünarnukitunde!
 
Päev algas Kaitseväe Akadeemia õppejõu, kolonel Lumi ülevaatega meie naaberriigi tegemistest Gruusias, Ukrainas, Süürias.
 
Seejärel maleva juhatus, erialapealikud, allüksuse ülemad ja pealikud andsid lühidalt ülevaate oma allüksuste tegevusest ja plaanidest jooksval aastal.
 
Pealiku päevakorrapunkti ajal andis ta ülevaate oma tegevusest aasta jooksul malevas - aasta jooksul on head suhted loodud valdadega, politseiga, päästeametiga. Oma kõnes toonitas pealik, et malevat juhib maleva juhatus, nii nagu allüksust malevkonna võik üksikkompanii juhatus. Vaid sõjaliste tegevuste ja sõjaliste allüksuste juhtimisega tegeleb tema. Aasta jooksul toimunud üritustest tõi ta välja 24. veebruari tähistamise, maakaitsepäeva Kehtnas, üle aastate suure sõdurioskuste kursuse (alustas 30 inimest), samuti oli edulooks päästeameti juhtimisel läbiviidud valdade kriisikoolitused novembrikuus.

Põgusalt tutvustas pealik seejärel Rapla maleva 2020. aasta tegevuskäsu projekti, kus sees konkreetsed ülesanded erialapealikele, rahuaegsetele allüksustele ja sihtstruktuuridele. Lisaks väljaõppele on Rapla malev seotud järgmiste suuremate ürituste korraldamisega või kaasaaitamisega: Tartu rahu aastapäev, Kaitseliidu 30. taasasutamise aastapäev, Vabariigi aastapäev, maakaitsepäev Kohilas.
Ülemalevaliseks aasta kõrghetkeks on loomulikul Rapla maleva 30. aastapäeva tähistamine aprillikuus.
Ka väljaõpe jätkub sama hooga, lahingkompanii kõrghetkeks on õppus HUNT juuni keskel, kohalikele allüksustele õppus Orkaan/Põhjatäht Raplamaal novembri lõpus, uus sõdurioskuste kursus algab augustis.
 
Seejärel said sõna staabi sektsioonide esindajad. Liikmemaksu tasumisel on Rapla malev kindlasti Eesti üks parimaid, kiita ei ole aga juurdekasvuga, pigem näitab liikmeskond vähenemise tendentsi - eelmise aasta jooksul vähenes malev 40 liikme võrra.