Teksti suurus:
A A A

Märjamaa üksikkompaniist sai Märjamaa malevkond

18.05.2022
10. aprillil toimunud Märjamaa üksikkompanii üldkoosolekul nõustusid koosolekust osavõtjad Märjamaa ÜK taastamisega Märjamaa malevkonnana. Märjamaa ÜK loeb ennast Kaitseliidu Lääne maleva Märjamaa malevkonna õigusjärglaseks. Märjamaa malevkond loodi 07. juunil 1925. aastal. Märjamaa piirkonna kaitseliitlased on olnud tegusad Kaitseliidu taasasutamisest saadik 1990. aastal, üksuse pealik on Aavo Väli. Märjamaa ÜK-s oli 180 liiget ning malevkonna alumiseks liikmete arvu piirmääraks on 150 liiget.
3.05.2022 toetas maleva juhatus oma otsusega nr RA-0-2/22/14494PR Märjamaa malevkonna moodustamist. Kaitseliidu ülema brigaadikindral Riho Ühtegi käskkirjaga on alates 9. maist taastatud Märjamaa malevkond Märjamaa üksikkompanii asemel! Palju õnne Märjamaa malevkond.

Tuleb jõudu soovida Hiie üksikkompaniile malevkonnaks saamise teel ja Kaiu üksikrühmale üksikkompaniiks saamise teel – värvake uusi liikmeid ja olgem tegusad!