Teksti suurus:
A A A

Rapla maleva aastapäev

12.04.2019
Täna 12. aprillil täitub Rapla maleval 29 aastat. Nagu 29 aastaseks saanud noor inimenegi, on ka meie malev 29 aasta jooksul arenenud, on saanud targemaks, kogenenumaks, on sportlik ja oma parimas vormis, on avatud ning aina laiendab oma sõprade ringi.
 
Võiks ju arvata, et mis see 29 ka ära ei ole Eesti Vabariigi ja  Kaitseliidu 101 aasta kõrval, kuid samas - number on ju ainult number: Kaitseliit Raplamaal võiks ju samuti tähistada teise sajandi algust, sest Raplamaa kaitseliitlased tagasid korda ja suurendasid julgeolekut siinmail ka enne sõda; õppinud mehed ja head riistad tegid tegusid nii 1941. kui ka 1944. aastal, paljud Rapla kaitseliitlased jätkasid lootusetuna näivat võitlust ka sõjajärgseil aastail varjates end metsataludes, metsades, soosaartel.

Kaitseliidu vaim, mille sümboliks on Põhjakotkas, on üks väheseid Teise maailmasõja eelse Eesti Vabariigi väärtusi, mida meil on õnnestunud tänase päevani säilitada ja üsna ehedalt, üsna originaalilähedase ja elujõulisena, kuigi veidi moodsamaks kärbitud tiibadega, uutele põlvkondadele pärandada, sest on ju  ka taastamisjärgselt on vabadust ihkavad raplamaalased teinud mehetegusid. Eks ole ju sümboolne, et siitkandi visa vabadustpüüdlev vaim kehastus Kaitseliidu taasasutamiseks just Raplamaal, Järvakandis. 2. septembril 1990. aastal läbiviidud ülekaitseliidulise õppusega „Riigipiir 90“  markeerisid Rapla kaitseliitlased ühes teistega Tartu rahulepinguga määratletud Eesti Vabariigi ennesõjaaegset riigipiiri. Seda kõige tehti nõukogude riigikorra ja armee silme all – julged mehed ja naised!
 
Kaitseliidu seaduses on ülestäheldatud Kaitseliidu ülesanded. Rapla maleva 29. aastapäeval on paslik need ka üle korrata: „Oma eesmärgi saavutamiseks täidab Kaitseliit järgmisi ülesandeid: ta osaleb Eesti kodanike isamaaliste ja rahvuslike tunnete tugevdamisel, kaitsetahte säilitamisel ja kasvatamisel; valmistab ette riigi sõjalise kaitse võimet; osaleb Eesti elanike turvalisuse suurendamises ja tagamises; annab ja korraldab tegevliikmetele sõjaväelist väljaõpet; annab ja korraldab muud väljaõpet ja koolitust; arendab ja väärtustab kehakultuuri ja sporti elanikkonna hulgas;  tagab vajaduse korral Kaitseministeeriumi ja selle valitsemisalas olevate riigikaitseliste objektide ja vara ning Eesti välisesinduste valve; täidab teisi talle seaduste ja nende alusel kehtestatud õigusaktidega antud ülesandeid“.

Ülesandeid on palju, ja neid on tunduvalt rohkem kui pelgalt sõjaväeline väljaõpe, kuid olen kindel, et Rapla maleva kaitseliitlased on Eesti parimad vabatahtlikud!  Peaasi, et süda on õiges kohas ja vaim valmis. Saab ju meie hulgast igaüks teha kõik selleks, et kaitsta oma pere ja kodu, kodukanti, Eestit, sest Kaitseliit on eelnevalt andnud vajalikult teadmised ja oskused. Mul on hea meel iga kaitseliitlase üle, kes on väljendanud vabatahtlikuna oma toetust riigikaitsele ja liitunud selleks Rapla malevaga.
Tänan kõiki, kes on teinud oma igapäevaelu kõrvalt selle valiku ja võtnud osa riigikatselisest tegevusest, sihikindlalt ja eesmärgipäraselt end koolitanud, osalenud väljaõppes või panustanud Kaitseliidu tutvustamisele ja esindamisele oma kodukandis. Tänan neid, kes on nakatanud isamaalisusepisikuga oma pere, toonud Kaitseliitu, Naiskodukaitsesse, Noortesse Kotkastesse või Kodutütardesse  oma lähedased - mida rohkem meid on, seda turvalisem on Raplamaa!
 
Rapla malev ei saa kunagi valmis, te kõik saate panustada selle arengusse ja suunata ta käekäiku. Olles ühel jõul ja meelel on Eesti hoitud.
 
Kena pidupäeva!
 
 
Valjo Tooming
Major
Malevapealik