Teksti suurus:
A A A

Rapla maleva väljaõppeplaan


Rapla maleva väljaõppe, spordivõistluste ja ürituste plaan on edastatud üksuste pealikele.

Info leidmiseks / saamiseks:                                                                                                              
                               1) Laskeharjutused / taktikaharjutused: pöördu oma vahetu pealiku poole - jaoülem või 
                                   rühmaülem / helista maleva staapi                                                                                         
                               2) Spordivõistlused - sakil "Sport"                                                  
                               3) Muud vabaajalised ja sotsiaalsed üritused - jälgi maleva sotsiaalmeediat / kodulehte või 
                                   küsi staabist

Osad väljaõppeüritused on suunatud kindlale allüksusele ja asjassepuutuvatele rühmaülematele saadetakse info edastamiseks üksuse liikmetele. Kui te ei ole infot saanud, siis küsige üksuse ülemalt.