Teksti suurus:
A A A

Toimus maleva aktiivipäev

25.01.2021
Laupäeval leidis aset maleva aktiivipäev, kus allüksuste eri tasandite ülemad ja pealikud tulid kokku, tehti kokkuvõtteid eelmisest aastast ning täpsustati  jooksva aasta eesmärke. Käesoleva aasta märksõna võiks olla noortetöö.
Maleval läks eelmisel aastal üsna hästi. Liikmemaksu maksis 75% malevlastest. Osalusprotsent langes küll 9% võrra, kuid eks selles võib peaasjalikult süüdistada Covidit. Samas võrdlusena – 2020. aasta koosnes 365 päevast., sellest 1-5 päeva osales Kaitseliidu tegevuses 186 liiget, 6-20 päeva osales 97 liiget, 21-40 päeva osales 23 liiget, 41 ja rohkem päeva 3 liiget. Tänud neile, kes leidsid ega 365 päeva jooksul panustada, mõni suisa rohkem kui 31. päeva. Võimas!
 
Meie lahingkompanii oli juunis õppusel HUNT-20-l väljas suurima allüksusena, me viisime läbi lahinglaskmised, olime valmis õppusteks Hell Hunt ja Orkaan, olime valmis sõdurioskuste kursuseks. Viimane jäi paraku osalejate vähesuse tõttu ootele.
 
Sel aastal tõstame Rapla maleva lipu veel kõrgemale – meie suurim õppus on jätkuvalt Põhja maakaitseringkonna lahingugrupi suurõppus Hunt, jätkuvad lahinglaskmised ja erialakursused ning loodame augustis alata sõdurioskuste kursusega uutele liikmetele. Lisaks süvendame koostööd kohaliku politsei, päästeteenistuse ning valdade vahel ning viirusele vaatamata leiame võimalusi olla maakonnas rohkem nähtavad. Koostöö Naiskodukaitse ja noorteorganisatsioonidega on oluline!
 
Aktiivipäeval esinesid oma ettekannetega ka Kaitseliidu ülem ning Kaitseväe juhataja. Pärast seda jätkus arutelu vabama vormis.
 
Maleva staap tänab kõiki allüksuste ülemaid ja pealikke nende panuse eest Kaitseliidus: olgu selleks oma allüksuse tegevuse koordineerimine ja juhtimine, vabatahtlike motiveerimine, eestvedamine.
Suur tänu ja – õppusel näeme!