Teksti suurus:
A A A

Tule liikmeks

LOETELU VAJALIKEST DOKUMENTIDEST KAITSELIITU ASTUMISEKS

1. Liitumise avaldus (kahe Kaitseliidu tegevliikmest soovitaja (staažiga enam kui 1 aasta) allkirjad (noorliikmeks astujal ei pea olema soovitajaid, kuid sooviavaldusele peab olema lisatud ühe vanema või eestkostja nõusolek);
2. Ankeet liitumise avalduse juurde
3.Tervisetõend vastavalt kehtestatud nõuetele;
4.  2 dokumendifotot (otsevaates ja peakatteta (3x4) ja soovitavalt 1digitaalne dokumendifoto (max suurusega 100kB, jpg failina ning mõõtkavas 24x31, saata personalispetsialisti meilile marju.parikaitseliit.ee).