Teksti suurus:
A A A

Ussisõnad

18.09.2023
Kaitsevägi ja Kaitseliit korraldavad 28. augustist kuni 8. oktoobrini õppuse Ussisõnad, mille käigus antakse täiendväljaõpe ligi 10 000 maakaitsestruktuuri määratud reservväelasele.
30.08-8.09 oli seoses õppusega Ussisõnad näha Rapla maakonnas Kaitseliidu tegevusi.
30.08 läksid maleva territooriumilt Tapale õppekogunemisele esimesed reservväelased, kõigepealt kogunesid ja õpetati üksuse ülemaid. 

 
Formeerimisel kätte antud uus varustus võis meeldiva üllatusena mõjuda ennekõike reservväelastele, kellel on ajateenistusest möödas üle kümne aasta. Varustuse hulgas on mitmeid uusi riide- ja erivarustuse elemente, nagu näiteks pealambid, tumehalli kampsuni asemel uued soojad fliisid ning värskeima lisandusena kandesüsteemid, mis asenavad vanu jalaväerakmeid ning seovad ballistilise kaitse ja isikliku varustuse ühtseks tervikuks. Võitlejatele anti kätte ligi pool miljonit varustusühikut.
Kõigepealt täiendati oma teadmisi relva- ja laskeõppes ning manöövrialuste kasutamises. Kaitseministeerium korraldas neile seminari “Ülema roll ja eestvedamine”. Toimus pioneeri-, varitsus- ja julgestamisõpe.
2. septembril kohtusid juhid oma üksustega, et jätkata ühist väljaõpet ja alustada koostegevusharjutustega.
Harjutati laskeoskusi, liikumist, manöövreid, läbipääsupunkti teostust ja võeti osa pioneeriõppest. Harjutati meditsiinioskusi, žguti kasutust ja sidumist ning lahingkannatanu käsitlust.
7. septembril toimus koostegevusõpe. Reservväelased said harjutada õpitut nüüd piirkondades, mille eest nad ka reaalset peaksid vastutama. Kogunemine toimus Pahklas ja sealt liiguti laiali maakonda vastutusaladesse.
8. septembril oli Tapal lahkformeerimine ja reserrvväelased said koju. Kalendris on sel kuupäeval ussimaarjapäev, mis rahvakalendri järgi tähendab, et ussid tahavad rahulikult magama minna.